Sik-sak tala trepp

Sik-sak tala trepp

Sik-sak talad paiknevad astmete all või servas.

Kakstala trepp

Kakstala trepp

Trepi talad paiknevad astmete all või servas.

Ükstala trepp

Ükstala trepp

Trepi tala paikneb keskel ja asub astmete all.

Konsool trepp

Konsool trepp

Trepi tala puudub. Astmed toetuvad seina kinnitatud konsooltugedele.